Seactain na Gaeilge Deich ag a Deich


 

 

Cliceáil ar na físeáin seo chun triail a bhaint

as na cleachtaí seo sa bhaile!

 

 

1. Uimhir a haon

 

 

 

2. Uimhir a dó

 

 

 

3. Uimhir a trí